datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

retirement

  1. odlazak u mirovinu
  2. mirovina
  3. usamljenost
  4. uzmicanje
  5. penzioniranje