datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

resurrection

  1. uspostavljanje
  2. ponovo uvođenje