datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

restoration

  1. ponovna uspostava
  2. uspostavljanje
  3. restauriranja
  4. restauratorskoj
  5. obnavljanje