datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

restart

  1. ponoviti pokretanje
  2. ponovno pokretanje
  3. ponovni početak
  4. ponovite pokretanje
  5. ponovljenog pokretanja
  6. ponovno uključivanje
  7. ponovo početi
  8. ponovo pokrenuti