datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rest

 1. odmor
 2. podupirač
 3. prekid
 4. poći na počinak
 5. nepomičnost
 6. pauza
 7. počinak
 8. uporište
 9. san
 10. ostale
 11. ostalo
 12. ostatak
 13. ostalog
 14. odmarati se