datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

responsive

  1. odgovarajući
  2. pun razumijevan
  3. osjetljiv
  4. uzvratni