datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

respective

  1. odnosni
  2. odnosna
  3. odnosan
  4. odgovarajući
  5. dotičan
  6. svoj