datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

resources

  1. izvori
  2. resursa
  3. resurse
  4. resursi
  5. sredstva