datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

resource management using virtual path

  1. upravljanje resursima uporabom virtualnih putova