datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

resound

  1. odbiti
  2. ponoviti zvuk
  3. veličati