datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

resolve

  1. rastvarati se
  2. raspadati se
  3. odlučiti
  4. hrabrost
  5. razbiti