datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

resign

  1. odlaziti
  2. odricati se
  3. skinuti sa sebe
  4. dati ostavku