datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

resident

  1. koji boravi
  2. koji stalno boravi
  3. prebivalac
  4. rezident
  5. stalan