datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reside

  1. biti
  2. biti svojstven
  3. boraviti
  4. imati osobinu
  5. imati prebivalište
  6. nalaziti se
  7. prebivati
  8. stanovati