datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reset circuit

  1. krug za ponovno uspostavljanje veze
  2. krug za vraćanje u početno stanje