datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reset

  1. postaviti na 0
  2. vrati izvorno
  3. povratak računalnog sustava u početno stanje i pon
  4. poništenje
  5. brisanje
  6. vratiti
  7. ponovno postavljanje