datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reservoir

  1. stovarište
  2. skladište
  3. sabiralište
  4. riznica
  5. akumulacijom
  6. rezervoar