datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reserved word

  1. riječ programskog jezika rezervirana za posebna na