datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reserve

  1. stranka
  2. uzdržljivost
  3. zabran
  4. zaliha
  5. rezerviranost
  6. pričuva
  7. zadržati
  8. prišteda
  9. rezerva
  10. prešućivanje
  11. predbilježiti
  12. opreznost
  13. klijent
  14. rezervat