datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reserve

 1. stranka
 2. uzdržljivost
 3. zabran
 4. zaliha
 5. rezerviranost
 6. pričuva
 7. zadržati
 8. prišteda
 9. rezerva
 10. prešućivanje
 11. predbilježiti
 12. opreznost
 13. klijent
 14. rezervat