datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reservation

  1. uzdržljivost
  2. rezervat
  3. prikrivanje
  4. predbilježba
  5. indijanski rezervat
  6. ograđivanje
  7. izgovor
  8. prešućivanje
  9. uvjetovanje