datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

resampling

  1. ponovno uzorkovanje (postupak mijenjanja razlučlji