datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

requirements

  1. zahtjevi
  2. zahtijeve
  3. zahtjevima
  4. zahtjeva
  5. potrebe
  6. potrebama
  7. uvjeti