datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

require

  1. zahtijevati
  2. narediti
  3. tražiti
  4. trebati
  5. zahtijeva
  6. zatražiti
  7. iziskivati
  8. nalagati