datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

request pursuant to paragraph 1

  1. molba u skladu sa stavkom 1.
  2. molba iz stavka 1.