datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

repute

  1. opće uvjerenje
  2. smatrati za
  3. glas
  4. javno mnijenje
  5. držati za
  6. ugled
  7. ime