datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reputation

  1. dobar glas
  2. ugledom
  3. ugleda
  4. čast
  5. reputacija
  6. ugled