datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

repulsive

  1. odbojan
  2. odbijajući
  3. koji odbija
  4. koji odbacuje