datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

repudiation

  1. odbijanje (odašiljanja ili prijama poruke)
  2. povreda