datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

representation

  1. zastupstvo
  2. zastupanje
  3. prikazivanje
  4. prikaz
  5. predstavljanje