datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

replace

 1. nadoknaditi
 2. nadomjestiti
 3. nadomještanje
 4. naknaditi
 5. staviti natrag
 6. vratiti na mjesto
 7. zamijeni
 8. zamijenite
 9. zamijeniti
 10. zamjenjuje
 11. zamjenjivati