datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

repetition rate

  1. učestalost ponavljanja
  2. brzina ponavljanja