datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

repeater

  1. repetitor
  2. ponavljač
  3. obnavljač
  4. naprava za pojačanje signala
  5. jednostavan spojni element mreže
  6. aut puška
  7. povrat decimala