datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

repeal

  1. opozivanje
  2. opozvati
  3. ukidanje