datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reparation

  1. naknada štete
  2. reparacija
  3. odšeta
  4. popravak