datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

renovation

  1. obnova
  2. restauriranja
  3. urbana obnova
  4. obnovu