datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rendezvous

  1. sastaju
  2. zborno mjesto
  3. sastanak