datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rend

  1. razderati
  2. rascijepiti
  3. pocijepati
  4. raskinuti