datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

remove

 1. skloniti
 2. udaljiti
 3. uklanjanju
 4. ukloniti
 5. uklonite
 6. skinuti
 7. izbriši
 8. uklanjati
 9. skidajte
 10. premjestiti
 11. osloboditi
 12. opustiti
 13. odstraniti
 14. odspojiti
 15. maknuti
 16. izbaci
 17. odnijeti