datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

remote station node

  1. udaljena (radijska) postaja s ugrađenom radio rele