datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

remote file service

  1. protokol kojim jedno računalo koristi datoteke i d