datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

remote call procedure

  1. naredba kojom računalna aplikacija zahtijeva izvrš