datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

remote

  1. zabačen
  2. udaljeni
  3. udaljena
  4. udaljen
  5. neznatan
  6. daljinskim
  7. daljinski
  8. dalek
  9. mali