datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

remit

  1. slati novac
  2. ukinuti
  3. smanjiti
  4. poslati natrag
  5. oprostiti
  6. napustiti
  7. popuštati