datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

remission

  1. smanjenje
  2. otpust
  3. oproštenje
  4. olakšanje
  5. remisija