datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

remains

  1. ostaju
  2. ostataka
  3. ostatke
  4. preostaje
  5. ostaci