datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

remain

  1. ostati
  2. ostatak
  3. preostati
  4. ostaju
  5. ruševine
  6. ostaci
  7. još postojati
  8. ostanu