datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

relocatable code

  1. prenosivi kod
  2. prenosivi program (program ili dio programa koji s