datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reliance

  1. uvjerenost
  2. korištenje
  3. nada
  4. oslonac
  5. upotreba
  6. uzdanje
  7. pouzdanje