datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

relevant

 1. odgovarajućeg
 2. važan
 3. umjestan
 4. svrsishodan
 5. relevantnim
 6. relevantna
 7. važne
 8. važno
 9. relevantan
 10. važećih
 11. odgovarajući
 12. odgovarajućim
 13. od važnosti
 14. nadležnim
 15. koji se tiče
 16. mjerodavno