datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

relative address

  1. relativna adresa (adresa na kojoj treba dodati poč